Numer wpisu
302/B/2005
Dotyczy
Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00037/05
Data wydania
2005-12-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
, ul. Pogodna 44-203 Rybnik - osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Zmiana decyzji
Zastrzeżenie informacji
Brak
Numery innych kart
301/A/2005
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SkoczekG
Wpis z dnia
2006-01-13