Numer wpisu
303/B/2005
Dotyczy
Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych
Znak sprawy
Ek I-7661/00039/05
Data wydania
2006-01-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ALBA ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5 41-922 Radzionków
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Zmiana decyzji
Zastrzeżenie informacji
Brak
Numery innych kart
302/A/2005
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SkoczekG
Wpis z dnia
2006-01-13