Numer wpisu
20/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola kanadyjska (mieszaniec) z terenu dz. nr 5167/145, położonej przy ul. Hutniczej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00343/05
Data wydania
2006-01-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama" S.A., ul. B. Chrobrego 39; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-16