Numer wpisu
25/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ulicach: Kupieckiej 14, 14 A, 16, Obywatelskiej 1, 9, Zwycięstwa 2 w Rybniku – Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00003/06
Data wydania
2006-01-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Południe, ul. 1 Maja 95 A; 44 – 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-19