Numer wpisu
24/B/2006
Dotyczy
Zezwolenia na usunięcie żywopłotu przy ul. Reymonta naprzeciw budynku nr 63 a, administrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową "RYF"
Znak sprawy
Ek I-7635/00331/05
Data wydania
2006-01-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RYF" ul. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
KutkowskaJ
Wpis z dnia
2006-01-18