Numer wpisu
27/B/2006
Dotyczy
Usunięcia żywopłotu przy ul. Reymonta 63
Znak sprawy
Ek I-7635/00331/05
Data wydania
2006-01-18
Nazwa organu
Pezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "RYF" ul. B. Chrobrego 39 , 44-201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 , pok.013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2006-01-24