Numer wpisu
29/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: modrzew europejski - 2 szt. i sosna wejmutka - 1 szt. z terenu dz. nr 1457/29, położonej przy ul. Dolnej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00011/06
Data wydania
2006-02-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2006-02-13