Numer wpisu
30/B/2006
Dotyczy
Wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parku Wiśniowiec przy ul.Gliwickiej , kolidujacych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00015/06
Data wydania
2006-02-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WRZOS-POL Józef Wrzosok ul. Łączna 43, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. Chrobrego 2 pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2006-05-18