Numer wpisu
633/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha z terenu dz. nr 2155/210, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Prostej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00341/05
Data wydania
2006-02-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2006-02-14