Numer wpisu
31/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 2 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt., rosnących na terenie działki nr 831/2, położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00010/06
Data wydania
2006-02-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S. A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia Oddział Zamiejscowy w Rybniku z siedzibą: ul. Jastrzębska 10; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2006-05-18