Numer wpisu
32/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa dz. nr 4164/105, położonej przy ul. Łokietka w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00014/06
Data wydania
2006-02-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18