Numer wpisu
33/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: dąb szypułkowy – 1 szt., kasztanowiec biały – 1 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 405/33, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00012/06
Data wydania
2006-02-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18