Numer wpisu
34/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenie Gimnazjum Nr 8, stanowiącym własność Gminy Jastrzębie Zdrój, położonym przy ulicy Katowickiej 35.
Znak sprawy
Ek I-7635/00326/05
Data wydania
2006-02-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60; 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2006-05-18