Numer wpisu
35/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. przy ul. Jana Kasprowicza
Znak sprawy
Ek I-7635/00013/06
Data wydania
2006-02-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18