Numer wpisu
36/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa i 5, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 11, stanowiącej własność Gminy Gliwice, położonej przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 9 A.
Znak sprawy
Ek I-7635/00009/06
Data wydania
2006-02-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21; 44 – 100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2006-05-18