Numer wpisu
37/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny z terenu dz. nr 2083/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Żurawia 2 A w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00017/06
Data wydania
2006-02-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Brzechwy z siedzibą: ul. Józefa Lompy 6; 44 - 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2006-05-18