Numer wpisu
38/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2082/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00018/06
Data wydania
2006-02-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedszkole Nr 19, ul. Żurawia 2; 44 – 253 Rybnik - Boguszowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2006-05-18