Numer wpisu
39/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwoleni8a wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu bazy PPU KOLBUD przy ul. Gliwickiej 103
Znak sprawy
Ek I-6210/00004/05
Data wydania
2005-04-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PPU KOLBUD ul. Prosta 11 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2006-05-18