Numer wpisu
40/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na wycinkę 23 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 5117/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 a w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00008/06
Data wydania
2006-03-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Handlowo – Usługowa „Marat” mgr inż. Przemysław Małecki ul. Brzezińska 8 a 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2006-05-18