Numer wpisu
41/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki nr 5200/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00027/06
Data wydania
2006-03-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Tesko Spółka Jawna B. Tucki, R. Sznabel, ul. Brzezińska 8 A; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2006-05-18