Numer wpisu
43/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 198 szt. drzew gat.: topola osika - 139 szt., brzoza brodawkowata - 59 szt., rosnących na terenie działek nr: 1439/2 i 1441/4, położonych przy ul. Podmiejskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00032/06
Data wydania
2006-03-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Olmet” Andrzej Oleś ul. Towarowa 15; 42 – 600 Tarnowskie Góry
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18