Numer wpisu
44/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na wycinkę 3 szt. drzew gatunku topola balsamiczna z terenu dz. nr 902/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Lompy 6 w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00028/06
Data wydania
2006-03-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Brzechwy z siedzibą: ul. Józefa Lompy 6; 44 - 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18