Numer wpisu
48/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na uaunięcie zieleni z terenu przy ul. Gliwickiej kolidujacych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb Państwowego Szpitala dla Noerwowo i Psychicznie Chorych
Znak sprawy
Ek I-7635/00042/06
Data wydania
2006-03-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WRZOS-POL Józef Wrzosok ul. Łączna 43, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 pok.013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
-
Numery innych kart
-
Uwagi
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18