Numer wpisu
49/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na wycinkę 12 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych przy ulicach: Mglistej 17 D, Św. Józefa 20 - 20 A, 33, Tadeusza Kościuszki 13.
Znak sprawy
Ek I-7635/00040/06
Data wydania
2006-03-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wyzwolenia 35; 44 - 201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18