Numer wpisu
50/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: topola kanadyjska (mieszaniec) – 1 szt., topola włoska – 1 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 928/150, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku – Golejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00033/06
Data wydania
2006-03-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29; 44 – 207 Rybnik 7
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18