Numer wpisu
51/B/2006
Dotyczy
Wydanie decyzji umarzającej należność z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej, naliczonej w decyzjach nr: Ek I- 7635/00180/03 z dnia 26.IX.2003 r. oraz Ek I- 7635/00180/03 z dnia 18.XI.2003 r.
Znak sprawy
Ek I-7635/00039/06
Data wydania
2006-04-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Teng Sp. z o.o. „Pałacyk Pod Orłem”, ul. Krupnicza 16; 31 – 123 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18