Numer wpisu
52/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00005/06
Data wydania
2006-02-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Transportowe ŁUBIK Jarosław Łubik, ul. J. Pojdy 39 a, 44-213 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydzial Ekologii
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18