Numer wpisu
53/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00006/06
Data wydania
2006-02-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ALBEKO Emilia Sieger Sp.J., 87-510 Kotowy, gm. Skrwilno
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18