Numer wpisu
54/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00007/06
Data wydania
2006-02-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma "ALPTOM" Ćwiąkała Tomasz, ul. Wrocławska 15 lok.43, 44-335 Jastrzębie-Zdró
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18