Numer wpisu
55/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: klon jawor (dwuzrost) – 1 szt., klon pospolity - 1 szt., wierzba iwa - 1 szt., głóg dwuszyjkowy - 1 szt., zlokalizowanych przy ulicy Jeana Chalotta w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00030/06
Data wydania
2006-03-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18