Numer wpisu
57/B/2006
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00077/02
Data wydania
2006-02-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe TRANSGÓR S.A., ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Działalność dotyczy terenu położonego w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 64c
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18