Numer wpisu
58/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00074/03
Data wydania
2005-08-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „DELTA” Sp. z o.o., 44-203 Rybnik, ul. Radosna 9
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Działalność prowadzona przy ul. Drzymały 12
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18