Numer wpisu
60/B/2006
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00066/02
Data wydania
2005-02-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
„Lubar” B.K.M. Mężyk S.J., ul. Frontowa 10D 44-273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18