Numer wpisu
61/B/2006
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00097/02
Data wydania
2005-12-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Ciepłowni "Rymer" i "Ignacy"
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18