Numer wpisu
62/B/2006
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00078/02
Data wydania
2005-09-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rettig Heating Sp. z o.o., ul. Przemysłowa, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18