Numer wpisu
63/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00036/05
Data wydania
2005-06-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Largo-Trade" Sp. z o.o., ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18