Numer wpisu
65/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu B-31 wód deszczowych pochodzących z terenu Hali Makro w Rybniku przy ul. Żorskiej
Znak sprawy
Ek I-6210/00005/05
Data wydania
2005-08-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Uwagi
Dotyczy Hali Makro w Rybniku przy ul. Żorskiej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18