Numer wpisu
77/B/2006
Dotyczy
Wydania dcyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. Żorskiej
Znak sprawy
Ek I-6210/00003/05
Data wydania
2005-02-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Centrum Handlowo-Usługowe przy ul. Żorskiej w Rybniku
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Uwagi
Inwestor: Piotr Skrzypiec, ul. Zakątek 15 Tarnowskie Góry
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18