Numer wpisu
78/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację potoku Chwałowickiego oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód
Znak sprawy
Ek I-6210/00014/05
Data wydania
2005-08-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Weglowa S.A. KWK Chwałowice, ul. 1 Maja 26 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18