Numer wpisu
80/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu boiska przy ul. Górnośląskiej z odprowadzeniem wody do potoku Niedobczyckiego
Znak sprawy
Ek I-6210/00016/05
Data wydania
2005-08-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik reprezentowane przez Prezydenta Miasta
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18