Numer wpisu
66/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z istniejącego zbiornika zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Rybnik do celów nawadniania szkółki leśnej
Znak sprawy
Ek I-6210/00025/05
Data wydania
2006-02-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18