Numer wpisu
81/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji z terenu Centrum handlowego Real w Rybniku przy ul. Kotucza
Znak sprawy
Ek I-6210/00028/05
Data wydania
2005-10-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Real Sp.z o.o. Spółka i Spółka komandytowa z siedzibą przy Al.Krakowskiej 61, 02-183 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Uwagi
Dotyczy Centrum Handlowego w Rybnika przy ul. Kotucza
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18