Numer wpisu
82/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 6 (Rybnickiej) na potrzeby Kompanii Węglowej S.A. KWK Chwałowice
Znak sprawy
Ek I-6210/00029/05
Data wydania
2005-10-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. KWK Chwałowice, ul. 1 Maja 26
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18