Numer wpisu
83/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do rowu z terenu Centrum Handlowego w Rybniku przy ul. Gliwickiej
Znak sprawy
Ek I-6210/00033/05
Data wydania
2005-12-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew. 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Uwagi
Dotyczy projektowanego Centrum Handlowego przy ul. Gliwickiej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18