Numer wpisu
85/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych do gruntu ze stanowisk transformatorów przy ul. Kłokocińskiej
Znak sprawy
Ek I-6210/00034/05
Data wydania
2005-12-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GZE S.A., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18