Numer wpisu
88/B/2006
Dotyczy
Postanowienia stwierdzającego obowiazek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Focus Park w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00031/05
Data wydania
2005-09-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Focus Park Rybnik Bis Sp. zo.o., Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Dotyczy obiektów pomiędzy ulicami Rybkową, 3-go Maja, Chrobrego i Zamkową
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18