Numer wpisu
89/B/2006
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obiektu Centrum Handlowego Focus Park w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00031/05
Data wydania
2005-10-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Focus Park Rybnik Bis Sp. z o.o. w Warszawie
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew. 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Uwagi
Dotyczy obiektów pomiędzy ulicami Rynkową, 3-go Maja, Chrobrego i Zamkową
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18