Numer wpisu
90/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00056/05
Data wydania
2005-06-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"EKO" M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka Sp.J., ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy dzierżawionego od RSK terenu przy ul. Kolberga 69 oraz działek nr 891/19 i 892/19 położonych przy Składowisku odpadów
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18