Numer wpisu
91/B/2006
Dotyczy
Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisławskiej
Znak sprawy
Ek I-7624/00039/05
Data wydania
2005-10-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik reprezentowane przez Prezydenta Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011
Uwagi
Postanowienie wydane po uprzednim uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18