Numer wpisu
92/B/2006
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisławskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00039/05
Data wydania
2005-10-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik reprezentowane przez Prezydenta Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18